MAXIM “ชมพู่ ธัณย์สิตา” ใครว่าตลกไม่เซ็กซี่!!

ข่าวในประเทศไทย Comments Off

“ชมพู่ – ธัณย์สิตา สุวัชราธนากิตติ์” ถึงเธอจะตลก แต่ก็ไม่ตลอดนะ เพราะบางเวลาก็จะมีมุมที่เซ็กซี่บ้าง แต่ก็จะบอกว่าบ้างก็ไม่ได้ เพราะเธอโคตรเซ็กซี่เลย

Author

Back to Top